obchod

Nakupovat

Velkoobchod

Každého zákazníka, který projeví zájem nakupovat elektromateriál za velkoobchodní ceny, zaregistrujeme na jakékoliv z našich poboček. Každý takový zákazník má v Elcu stabilní slevu, která je daná výší jeho odběru, způsobem platby a dlouhodobou spoluprací. Další stabilní nebo jednorázové slevy je možno domluvit na každé pobočce s jejím vedoucím nebo příslušným technikem.

Maloobchod

Určen pro všechny ostatní, kteří nemají možnost uplatnění živnostenského listu a shání elektromateriál za příznivé ceny. Drobným zákazníkům je samozřejmě zajištěn také plný servis, při jednorázovém odebrání většího množství zboží je možno na místě domluvit slevu.

Doprava zboží

Špičkový elektroinstalační materiál až domů

Vaše nakoupené, případně objednané zboží Vám rádi dopravíme na místo určení. Doprava zboží nad 10 000 Kč bez DPH je zdarma, pro menší zakázky je třeba způsob dopravy a platby domluvit individuálně s příslušným technikem.

Reklamace

Vrácení zboží bez problému

Reklamace v našem velkoobchodě zajišťuje paní Kmentová Hana, v případě nespokojenosti s kvalitou nebo dodáním zboží ji můžete kontaktovat na číslo 325 512 951 nebo 602 366 488.

Zpětný odběr

Co se starými spotřebiči?

obrázek popelnice
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Informace k lidkvidaci elektrozařízení

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Podrobné informace na www.ekolamp.cz.

Co to u nás v praxi znamená?

Ve stejném počtu za u nás nakoupené výrobky od Vás zdarma odebereme a za Vás zlikvidujeme Vaše použité výbojky zářivky a veškerá svítidla pro zářivky a výbojky. Naše firma má uzavřenou smlouvu s firmou Ekolamp o zřízení sběrného místa pro zpětný odběr elektrozařízení.