Úvod » Obchod » Zpětný odběr el. zařízení

Zpětný odběr elektrozařízení

Co se starými spotřebiči?

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Podrobné informace na www.ekolamp.cz.

Co to v praxi u nás znamená?

Ve stejném počtu za u nás nakoupené výrobky od Vás zdarma odebereme a za Vás zlikvidujeme tyto výrobky

  • výbojky
  • zářivky
  • veškerá svítidla pro zářivky a výbojky

Naše firma má uzavřenou smlouvu s firmou EKOLAMP o zřízení sběrného místa pro zpětný odběr elektrozařízení.

Prodejní síť ELCO

Nymburk
Po-Pá 6.30-17.00
So 8.00-11.00
325 512 951
Kolín
Po-Pá 6.30-16.00
So Zavřeno
321 768 130
Poděbrady
Po-Čt 6.45-11.30, 12.00-15.30
6.45-11.30, 12.00-14.30
So-Ne Zavřeno
325 610 288
Nový Bydžov
Po-Pá 6.30-11.30, 12.00-15.00
So-Ne Zavřeno
495 491 174
logo-1.png logo-42.png logo-37.png logo-30.png logo-35.png logo-41.png logo-4.png logo-5.png logo-27.png logo-6.png logo-32.png logo-34.png logo-55.png logo-39.png logo-52.png logo-58.png logo-43.png logo-7.png logo-14.png logo-46.png logo-47.png logo-56.png logo-18.png logo-57.png logo-31.png logo-36.png logo-8.png logo-59.png logo-48.png logo-45.png logo-54.png logo-19.png logo-17.png logo-38.png logo-23.png logo-44.png logo-49.png logo-9.png logo-22.png logo-33.png logo-53.png logo-26.png logo-10.png logo-28.png logo-16.png logo-40.png logo-50.png logo-51.png logo-11.png logo-15.png logo-20.png logo-12.png logo-25.png logo-29.png
ELCO

Nymburk s.r.o. - idatabaze.cz Elektroinstalační materiály - idatabaze.cz